Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website en andere informatie die we digitaal aanbieden (zoals e-mails) is met zorg samengesteld door F&B Windpower. We streven ernaar om de informatie zo actueel en correct mogelijk te houden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Gebruikers kunnen aan de geboden informatie geen rechten ontlenen. F&B Windpower kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die op welke manier dan ook ontstaan is door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van de informatie lig bij F&B Windpower of haar licentiegevers, die toestemming hebben gegeven aan F&B Windpower om (beeld)materiaal beschikbaar te stellen. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F&B Windpower op welke wijze dan ook, gebruikt, vermenigvuldigd, gekopieerd, gedownload of opgeslagen worden.

Links naar andere partijen
Op deze website komen mogelijk externe links voor. Deze links zijn geplaatst om extra informatie over bepaalde onderwerpen te verschaffen. F&B Windpower is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die bezoekers ondervinden door het gebruik van deze links.